CoP Beken en Rivieren ‘Wateroverlast, de andere kant van de droogtemedaille?’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats in herberg Het Onland, Rekhemseweg 175, in Doetinchem.
Omschrijving

In het voorjaar heeft de Community of Practice (CoP) Beken en Rivieren in een aantal webinars aandacht besteed aan de droogte en aan maatregelen om droogte tegen te gaan. In de najaarsbijeenkomst van 7 oktober staan de gevolgen centraal die deze maatregelen soms met zich mee kunnen brengen: wateroverlast! En vooral de instrumenten en oplossingsrichtingen om daar weer mee om te gaan.

In de webinar van 21 januari was er aandacht voor het vertragen van de waterafvoer vegetatie te laten staan in de watergang. Steeds meer waterbeheerders lukt het om hun maaibeheer te extensiveren. Tegelijkertijd neemt de kans op piekbuien in de zomer toe. In combinatie met meer vegetatie in de watergang kan dit leiden tot ‘water op het land’. Hoe zit het eigenlijk met deze piekbuien? En hoe erg is ‘water op het land’ voor de boer?

Op 11 februari stonden de deelnemers stil bij het vasthouden van water in de haarvaten. Hiermee kan de grondwaterstand structureel worden verhoogd. Op sommige plekken is dit geen probleem, maar soms levert dit ook problemen op voor het landgebruik. Hoe groot is dit probleem eigenlijk, en waar treedt het vooral op?

Het ochtendprogramma op 7 oktober gaat verder waar de webinars uit het voorjaar gebleven waren. Samen ga je op zoek naar een antwoord op enkele urgente vragen. Na een kijkje in De Zumpe, een natuurgebied ten oosten van Doetinchem waar recent maatregelen zijn genomen om (nog meer) water vast te houden, ga je samen in gesprek over instrumenten en oplossingsrichtingen voor de geschetste dilemma’s rond het vasthouden van water. Welke oplossingen en ideeën zijn al voorhanden? Wat zijn de ervaringen? Een aantal sprekers zullen je op weg helpen en de organisatie is ook benieuwd naar jouw ideeën. Zo ontstaat er hopelijk een mooi palet aan instrumenten en oplossingsrichtingen waar iedereen verder mee aan de slag kan.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het programma? Die vind je door naar beneden te scrollen op de website van de STOWA. Wil je je aanmelden voor deze bijeenkomst? Dat kan door dit aanmeldformulier in te vullen. Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar er worden wel kosten gemaakt voor je komst. Heb je je aangemeld, maar kun je toch niet komen? Meld je dan op tijd af via stowa@stowa.nl. Verder houdt de STOWA zich aan de landelijke coronarichtlijnen die op dat moment gelden.