Landelijk eindsymposium: Burgerparticipatie in klimaatadaptatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online in Teams
Doelgroep

Professionals vanuit gemeenten en waterschappen, en andere belangstellenden, die met de inzet van bewoners klimaatadaptatie in de praktijk willen brengen.

Omschrijving

Onderzoekers van HZ University of Applied Sciences, Hogeschool Rotterdam, Van Hall Larenstein en Hanze Hogeschool hebben onderzocht hoe overheden bewoners van steden meer kunnen betrekken bij klimaatadaptatie. Zo hebben ze inwoners gevraagd hoe zij extreem weer beleven, metingen gedaan naar hittestress in straten en woningen en hebben ze geëxperimenteerd met verschillende vormen van participatie.

In dit eindsymposium van ‘Burgerparticipatie in klimaatadaptatie’ presenteren de onderzoekers het eindrapport en delen ze leerervaringen van 10 Living Labs. Ook is er een discussie met een praktijkpanel van ervaringsdeskundigen bij gemeenten en waterschappen.

De resultaten van het onderzoek kunnen handvatten bieden om beter aan te sluiten bij de kenmerken van een wijk en de beleving van inwoners op het gebied van klimaatadaptatie.

Meer informatie

Meer weten? Stuur een mail naar Teun Terpstra of onderzoeker Jean-Marie Buijs: t.terpstra@hz.nl en jm.buijs@hz.nl.

Aanmelden

Meld je aan door te mailen naar extreemweer@hz.nl.