Informatiebijeenkomst Groene Gezonde Klimaatbestendige Bedrijventerreinen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Gemeenteambtenaren en ondernemers met ambitie voor klimaatadaptatie en vergroening op bedrijventerreinen

Omschrijving

De ruim drieduizend bedrijventerreinen in Nederland kunnen vaak nog een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker zijn. Door ze te vergroenen wordt Nederland klimaatbestendiger. Ook nemen werkplezier, gezondheid en productiviteit toe. En je zorgt voor een verbinding tussen stad en buitengebied.

Een brede coalitie van ministeries, provincies, onderwijsinstellingen en ondernemers bereidt een aanvraag voor bij het Nationaal Groeifonds voor een programma om bedrijventerreinen te vergroenen.

Op maandag 17 mei organiseren IVN NatuureducatieStichting SteenbreekStadswerk en de Natuur en Milieufederaties een digitale informatiebijeenkomst over dit programma voor gemeenten en bedrijven die op een bedrijventerrein gevestigd zijn. Directeur van IVN Natuureducatie Jelle de Jong vertelt je tijdens de bijeenkomst wat het programma inhoudt en hoe gemeenten en bedrijven mee kunnen doen. Daarnaast krijg je een aantal mooi voorbeelden van vergroeningsprojecten op bedrijventerreinen.

Na de informatiebijeenkomst gaan de organisatoren op zoek naar minstens tien combinaties van bedrijventerreinen en gemeenten die mee willen doen. Door deel te nemen maak je gebruik van de kennis, het netwerk en een financiële bijdrage van een nationaal programma. Zo kun je met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak je bedrijventerrein omvormen tot het werklandschap van de toekomst. Om je aan te melden voor dit programma moet je aan de volgende criteria voldoen:

  • Er moet voldoende ruimte zijn voor vergroening, naast daken, gevels, parkeerterreinen enzovoort.
  • Er is een gezamenlijke organisatie op het bedrijventerrein en je bent bereid mee te investeren.
  • Je beschikt over het enthousiasme om mee te doen als koploper in een innovatief proces van vergroening.
  • Na afronding ben je bereid op te treden als ambassadeur bij andere bedrijven en gemeenten.
Meer informatie

Wil je meer informatie? Ga dan naar de site van IVN Natuureducatie. Op deze site kun je je ook aanmelden. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar Sjoerd Luiten via s.luiten@ivn.nl.