Het klimaat de baas: Kennismiddag PPS Klimaatadaptatie Open Teelten

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
Doelgroep

Adviseurs, akkerbouwers, beleidsmakers en onderzoekers die bezig zijn met klimaatadaptatie in open teelten.

Omschrijving

Wageningen University & Research en BO Akkerbouw organiseren op donderdagmiddag 28 oktober 2021 ‘Het klimaat de baas’. Deze kennismiddag gaat in op hoe de akkerbouw kan inspelen op klimaatverandering. Inzichten vanuit de publiek-private samenwerking (PPS) Klimaatadaptatie Open Teelten worden gecombineerd met ervaringen uit de praktijk en het perspectief vanuit het beleid. De workshops bieden volop ruimte voor interactie en kennisdeling.

Meer informatie

Bekijk de website voor het volledige programma.

Aanmelden

Dit evenement is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.