Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Professionals uit maatschappelijke organisaties, overheidsinstellingen, bedrijven of zelfstandig ondernemers.

Omschrijving

NWO wil met deze matchmaking praktijkprofessionals, maatschappelijke organisaties en onderzoekers uit de zorg, het sociale domein en het fysieke domein bij elkaar brengen. Ze zoekt daarvoor professionals die willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren in tijden van klimaatverandering. Het doel is om samen tot vernieuwend onderzoek en tot concrete adaptatiemaatregelen te komen. De Nationale Wetenschapsagenda stelt 4,36 miljoen euro beschikbaar voor praktijkgerichte onderzoeksprojecten, gericht op het landelijk gebied en de stad.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het platform Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid. Daar vind je meer informatie en het programma van de bijeenkomst. Na registratie kun je profielen van de andere deelnemers bekijken.