Nationaal Congres Bodemdaling 2021

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.45 tot uur
Locatie
Deze bijeenkomst vindt fysiek plaats bij Van der Valk Leeuwarden, Lynbaan 35, in Leeuwarden. Ook kun je het congres online bijwonen.
Omschrijving

De Nederlandse bodem daalt op veel plekken, onder meer in grote delen van West- en Noord-Nederland. Al honderden jaren strijden we in Nederland tegen het water, maar we werken ook samen met het water in onze polders. De gevolgen van de keuzes die daarbij zijn gemaakt, vragen met het oog op klimaatverandering in landelijk en stedelijk gebied om een nieuwe aanpak.

Het Platform Slappe Bodem pleit al jaren voor een nationaal programma bodemdaling en heeft hiervoor met veel partners uit het netwerk voor de zomer een pleidooi gestuurd naar de informateur. Veel partijen werken al jaren hard aan oplossingen. Eens per jaar komen betrokkenen samen om elkaar te ontmoeten en om actief beleid en handelingsperspectieven op het gebied van bodemdaling te bespreken.

Dit jaar vindt het Nationaal Congres Bodemdaling in Leeuwarden plaats, bij Van der Valk Leeuwarden. Onder leiding van klimaatdeskundige en dagvoorzitter Helga van Leur nemen deelnemers de huidige stand van zaken door. Je kunt ook online actief meedoen aan het congres.

Programma

Tijdens het plenaire gedeelte gaan sprekers en deskundigen vanuit de klimaat, water- en bodemdalingsopgave in op de Nationale opgave. Daarna zijn er excursies naar een aantal plekken in Friesland waar actief aan oplossingen gewerkt wordt. Het programma ziet er zo uit:

9:45 - 10:25 uur:      Registratie, inloop, bezoek kennismarkt
10:30 - 12:00 uur:    Plenair programma o.l.v. Helga van Leur
12:00 - 13:00 uur:    Netwerklunch en kennismarkt
13:00 - 15:00 uur:    Subsessies online en fysiek
15:00 - 15:30 uur:    Pauze, bezoek kennismarkt
15:30 - 17:30 uur:    Subsessies online en fysiek
17:30 - 18:30 uur:    Afsluitende borrel op kennismarkt

Meer informatie

Wil je meer informatie over het congres, ga dan naar de website van het Platform Slappe Bodem. Wil je je aanmelden? Dat kan door dit aanmeldformulier in te vullen. Je kunt dan ook aangeven of je online of fysiek aanwezig wilt zijn. Deelname aan het congres is gratis. Wil je een stand op de kennismarkt van het congres? Neem dan contact op met Simone Abel via 06-10434758 of stuur een mail naar info@slappebodem.nl.