Symposium Fact Finding Hoogwater 2021

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Het extreem hoge water in juli leidde tot een ramp in Duitsland en België. In Nederland vielen geen slachtoffers, maar in Limburg was de schade wel groot. Wat zegt dit over de toekomst? Moeten we ons instellen op meer van dit soort gebeurtenissen? Zijn onze infrastructuur en ruimtelijke ordening en het crisismanagement daarop toegerust?

Een Task Force van een groot aantal kennisinstellingen en universiteiten heeft de afgelopen weken zo snel mogelijk gegevens verzameld over deze gebeurtenis. Zij wil daarmee het hoogwater van afgelopen juli zo goed mogelijk beschrijven en analyseren, met als doel om onze waterveiligheid de komende decennia te beschermen. Op dit symposium vertelt de Task Force wat haar taak is en hoe ze het gaat aanpakken, presenteert ze haar concept-rapportage, en vertelt ze hoe het vervolgtraject eruitziet. Zij doet dat onder leiding van het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). De Task Force bestaat verder onder andere uit de TU Delft, Deltares, HKV, KNMI, Erasmus-MC, WUR, IVM-VU, UU en UT. Tijdens het symposium is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelden

Je kunt je tot maandag 6 september 12:00 uur aanmelden voor dit symposium of de rapportage ontvangen.