Training governance van klimaatadaptatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

De training is vooral geschikt voor ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en provincies, zowel op beleidsmatig niveau als op projectniveau.

Omschrijving

Klimaatadaptatie is kansrijker als het kan aanhaken bij lopende transities zoals de woningbouwopgave, wateropgave of natuurontwikkeling. Daarnaast is samenwerking met andere disciplines, beleidsdomeinen en overheidslagen essentieel. Het DPRA heeft daarom deze interactieve online training ontwikkeld.

De module bestaat uit drie sessies:

  1. Donderdag 22 april van 9.00 tot 13.00 uur
  2. Dinsdag 18 mei van 9.00 tot 13.00 uur
  3. Dinsdag 8 juni van 9.00 tot 13.00 uur
Kosten

Deze training is een pilot en daarom is hij gratis.

Meer informatie

Meer informatie over deze training vind je op deze pagina.

Aanmelden

Je kunt je tot uiterlijk zondag 11 april 2021 aanmelden.