Tweedaags internationaal Virtual Life Conference ‘Ecologisch en natuurinclusief ontwerpen van de klimaatbestendige stad’

Datum
t/m Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot 13.45 uur
Locatie
Online
Doelgroep

Vertegenwoordigers van overheden, de creatieve sector, de wetenschap, stedelijke ontwerpbureaus en de toeleverende industrie.

Omschrijving

De Sustainability groep van de sectie Materiaal & Milieu, Faculteit Civiele Techniek van de TU Delft organiseert een tweedaags Virtual Life Conference op woensdag 26 mei en donderdag 27 mei. Het doel is om op wetenschappelijk niveau en gebruiksniveau te onderzoeken of het toepassen van ecosysteemdiensten in de gebouwde omgeving mogelijk is en hoe effectief dit kan zijn.

De natuur biedt veel verschillende ecosysteemdiensten, zoals het verminderen van hittestress in de stad door middel van schaduw, de verdamping van water door vegetatie en waterretentie. Deze diensten kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het ontwerpen van huidige en toekomstige klimaatbestendige steden. Daarover gaat deze conferentie.

Een nog grotendeels onbeantwoorde vraag is hoeveel natuurlijk groen er nodig is om de benodigde verkoeling of waterretentie te bieden in de huidige en toekomstige, veranderende stedelijke omgeving. Naast verkoeling en waterretentie zijn er nog veel meer nuttige ecosysteemdiensten. Denk bijvoorbeeld aan het reinigende vermogen van vegetatie van lucht, water en bodem en het versterken van biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Al deze diensten kunnen de stad gezonder, aantrekkelijker, en daarmee meer leefbaar maken voor zowel mens als flora en fauna. Ook bij deze ecosysteemdiensten speelt telkens de vraag hoeveel van een bepaalde dienst nodig is om een deel of het gehele probleem op te lossen. Het toepassen van ecosysteemdiensten leent zich dan ook goed voor een integrale aanpak.

Andere vragen waar deze conferentie antwoord op zoekt, gaan over eigenaarschap en regelgeving: wie voelt zich eigenaar van welk probleem en wie is bereid tot het financieren van integrale groenoplossingen? Is er al specifieke regelgeving of is die nodig om natuurinclusief bouwen verder te stimuleren? Ook krijgen methodieken en strategieën aandacht die op verschillende schaalniveaus ecosysteemdiensten implementeren in de stedelijke structuur.

Op de eerste dag is de voertaal Engels, op de tweede dag is de voertaal Nederlands.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma en de belangrijkste sprekers kun je kijken op de website van Euro2021 kijken. Hier staat ook belangrijke informatie als je wilt deelnemen aan deze conferentie. Aanmelden kan ook via deze website.