Webinar Bouwen met Natuur

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Bouwen met natuur is een manier van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij benut je natuurlijke processen om waterdoelen te realiseren. De verschillende maatregelen die je bij Bouwen met Natuur toepast, sluiten aan bij de natuurlijke kenmerken en mogelijkheden van het watersysteem. De stroomgebieds- en watersysteembenadering staan hierbij centraal.

Wat moet je als beleidsmaker of als je werkt in de planvorming, uitvoering en het beheer weten om Bouwen met Natuur effectief te laten zijn? Welke maatregelen zijn er en wat zijn de voorwaarden voor de toepassing van deze maatregelen? Wat zijn de effecten en risico’s vanuit ecologisch, hydraulisch en hydrologisch oogpunt? En wat is er nodig op juridisch en organisatorisch gebied? Dit webinar geeft je een antwoord op deze vragen. De deelnemers zijn:

  • Ernest de Groot (Dagelijks bestuurslid van Waterschap Aa en Maas en voorzitter van de stuurgroep Bouwen met Natuur)
  • Bas van der Wal (Programmacoördinator Watersystemen STOWA)
  • Ellis Penning ( Deltares)
  • Ralf Verdonschot (Wageningen Environmental Research)
  • Peter de Putter (Sterk Consulting)

Natuurlijk krijg je de gelegenheid om vragen te stellen.

Meer informatie

Meer informatie over het webinar Bouwen met Natuur vind je op de website van STOWA. Wil je je aanmelden? Vul dan het aanmeldformulier in.