Webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Dit is het tweede webinar in een reeks van zeven webinars georganiseerd door RIONED, STOWA, KNW Waterwerk en KWR. In deze reeks ga je samen op reis: van klimaatadaptatie in de stad naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw. Hierin komen zaken als belangenafwegingen aan bod en hoe je als waterbeheerder nu keuzes maakt. Dit tweede webinar gaat over klimaatadaptatie in stad en dorp.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • Het webinar gaat van start met een video over hittestress in Arnhem.
  • Hans van Ammers, strategisch bestuursadviseur energietransitie en klimaatadaptatie bij de gemeente Arnhem, vertelt wat de gemeente bezighoudt op het gebied van klimaatadaptatie.
  • Hugo Gastkemper, directeur van RIONED, vertelt welke klimaataanpassingen gemakkelijk zijn en welke lastig.
  • Op basis van poll-vragen en chatreacties discussiëren we vervolgens verder over het onderwerp.

Dit levert het webinar je op:

  • Inzicht in de inhoud van klimaatadaptatie door gemeenten bij wateroverlast, hitte, overstromingen en droogte.
  • Inzicht in de verhouding tussen bewoners, professionals en gemeentebestuurders bij klimaatadaptatie.
Meer informatie

Wil je meer informatie? Ga dan naar de website van Platform WOW. Om je in te schrijven kun je dit inschrijfformulier invullen. Deelname is gratis.