Werken aan klimaatadaptatie - hoe doe je dat?

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.30 tot uur
Locatie
Online, via de link: https://studiostream.nl/werkenaanklimaatadaptatie/
Omschrijving

Een klimaatbestendige inrichting in 2050, dat is een pittige opgave voor lokale en regionale overheden. Waar begin je? Met wie kun je samenwerken? Waar kun je terecht met je vragen? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) presenteren op 17 mei de resultaten van het ‘VNG-ondersteuningsprogramma klimaatadaptatie’. In twee sessies krijg je praktische tips en hoor je verrassende inzichten.

Wegwijs in de wereld van klimaatadaptatie

In 2019 en 2020 heeft de VNG 30 gemeenten ondersteund bij het werken aan klimaatadaptatie. Dit ‘VNG-aanjaagprogramma’ kwam voort uit het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. 12 adviseurs hebben de gemeenten op allerlei manieren op weg geholpen, de ondersteuning was ‘op maat’ en doelgericht. De ervaringen hebben geleid tot inzichten en aanbevelingen. Wil je weten welke? Volg dan de bijeenkomst! De sprekers wijzen je de weg in de wereld van klimaatadaptatie.

Programma

  • 11.30 uur
    Introductie. Gespreksleiders: Gert Dekker, Maarten Claassen en Pieter den Besten
  • 11.30 - 12.30 uur
    Sessie 1: Resultaten van het VNG-ondersteuningsprogramma en wegwijzer voor professionals. Met inbreng van: Pieter den Besten (ministerie van IenW), Menno van Bijsterveldt (stichting CAS), Diana van Dorresteijn (VNG), Berry Gersonius (netwerk KANS), Michelle Hoekstra (Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie), Hans Keller (gemeente Zwijndrecht), Thomas Klomp (Samen Klimaatbestendig), Stephan Papen (gemeente Oost Gelre), Ante Sellis (gemeente Vlissingen) en Simon Troost ('t Salland coaching en advies).
  • 12.30 - 14.00 uur 
    Sessie 2: Wie doet wat? Doorpraten met bestuurders en minister Cora van Nieuwenhuizen. Met inbreng van: Cathelijne Bouwkamp (wethouder Arnhem), Jacqueline van Dongen (wethouder Zwijndrecht), Pieter Jeroense (plv. algemeen directeur VNG), Stefan Kuks (watergraaf Vechtstromen), Martine Leewis (ORG-ID), Marieke Moorman (burgemeester Bernheze), Hilde Niezen (wethouder Gouda), Stefan van Someren (wethouder Neder-Betuwe).

Via deze link ga je naar het online platform waar de bijeenkomst plaatsvindt. Kom op tijd, we beginnen precies om 11.30 uur.