Bijeenkomst ‘Satellietdata voor maatschappelijke vraagstukken in de gemeente, wat kan ik ermee?’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Netherlands Space Office (NSO) in Den Haag
Doelgroep

Beleidsmakers, geo-deskundigen, data-scientists en innovatiemanagers in gemeenten die betrokken zijn bij klimaatadaptatie.

Omschrijving

Het Netherlands Space Office (NSO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseren op 2 juni de bijeenkomst ‘Satellietbeelden voor maatschappelijke vraagstukken, wat kan ik ermee?’

Maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatadaptatie, de energietransitie, de woningbouwopgave, mobiliteit en maatschappelijke innovatie stapelen zich steeds meer op in gemeenten. Ze worden ook complexer en vragen een andere manier van samenwerken. Daarnaast komen er steeds meer data beschikbaar om deze vraagstukken op een innovatieve manier op te lossen. De toepassingsmogelijkheden van (satelliet)data zijn divers, snel en flexibel. Dat biedt kansen om de informatiepositie te versterken en oplossingen dichterbij te brengen.

Binnen het thema klimaatadaptatie komen met regelmaat de volgende onderwerpen terug: verzakkingen in stad of in de polder, waterberging, wateroverlast, vegetatie- en groenvoorzieningen. Dit leidt tot de volgende vragen: wat weten we over deze uitdagingen? Is dit een lokale uitdaging of zien we ook een landelijk beeld? Zijn er uitdagingen die integraal aangepakt kunnen worden? En welke oplosrichtingen zijn er?

Tijdens de bijeenkomst worden concrete maatschappelijke casussen verbonden aan toepassingsmogelijkheden van satellietdata. Als gemeente kun je meediscussiëren over uitdagingen, perspectieven en handvatten om hier zelf innovatief mee aan de slag te gaan.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor de bijeenkomst? Dat kan via het aanmeldformulier.