Bijeenkomst VVM: Hoe gaan we om met de sterke toename van hitte en koeltebehoefte in de zomer?

Datum
Plaats in agenda
Tijd
15.00 tot uur
Locatie
Online, via Zoom
Omschrijving

Ons klimaat verandert snel door de sterke toename van broeikasgassen, wat tot hetere zomers en zachtere winters leidt. Het IPCC laat hoe zien hoe urgent wereldwijde actie voor mitigatie en adaptatie is. Hitte kan leiden tot gezondheidsproblemen, extra sterfte onder kwetsbare groepen, verminderde arbeidsproductiviteit en schade aan infrastructuur.

De vraag naar energie die nodig is om gebouwen te koelen en te verwarmen groeit naar elkaar toe. Er is een integrale benadering nodig, vanuit de invalshoeken Gebied, Gebouw en Gebruiker.

Op woensdagmiddag 12 oktober organiseert de VVM een online bijeenkomst met lezingen en discussie over de vraag hoe je dit onderwerp beter op kunt nemen in regionale energie- en warmtestrategieën, de regelgeving voor duurzame warmte en koude en in maatregelen op gebieds- en gebouwniveau. Hoe kun je een balans vinden tussen vergroening via bomen, daken en tuinen en technische maatregelen zoals isolatie, airconditioners, warmtepompen, warmte-koude opslag? En hoe kun je maatregelen opschalen en versnellen?

Meer informatie

Wil je meer informatie over het programma? Ga dan naar de website van de VVM, het netwerk voor milieuprofessionals. Via deze site kun je je ook aanmelden. De kosten zijn €25,- voor gewone deelnemers, €12,50 voor VVM-leden en €7,50 voor voltijdstudenten die geen lid van de VVM zijn. Voor voltijdstudenten die lid zijn van de VVM en recent afgestudeerde leden is de bijeenkomst gratis.