Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Utrecht en online
Doelgroep

Hydrologen, rioleurs, modelleurs, specialisten, en medewerkers van waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, provincies en adviesbureaus.

Omschrijving

Kort geleden hebben KNMI en HKV in opdracht van STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, aangevuld, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten. Deze nieuwe neerslagstatistieken kun je vinden op www.meteobase.nl. Deze cursus helpt je om de nieuwe neerslagkennis op deze website toe te passen.

Tijdens deze tweedaagse cursus van PAOTM en STOWA komt alle recent opgeleverde neerslaginformatie aan bod: de basisstatistiek voor het huidige en toekomstige klimaat, voor korte duren van 10 minuten tot langere van 10 dagen, voor stad en land. Ook kijk je naar regionale verschillen in extreme neerslag en het opschalen van puntneerslag naar grotere gebieden. En je kijkt naar de neerslagreeksen en gebeurtenissen die je kunt gebruiken voor het toetsen van stedelijke en landelijke watersystemen.

Na de theoretische achtergronden ga je aan de slag met oefeningen om de statistiek te leren toepassen. Je krijgt ook alle ruimte om vragen te stellen over je eigen casus.

Na deze cursus heb je het volgende geleerd:

  • Je bent op de hoogte van de actuele neerslagstatistiek, -reeksen en -gebeurtenissen.
  • Je hebt inzicht in de theoretische achtergronden.
  • Je kent de beperkingen van de neerslagstatistiek.
  • Je kunt de neerslagstatistiek toepassen voor jouw specifieke situatie.
  • Je kunt de kennis van www.meteobase.nl vinden en gebruiken.
Kosten

Deze tweedaagse cursus kost € 625,00 exclusief btw. De prijs is inclusief alle materialen en catering.

Meer informatie

De cursus is op twee middagen: 17 en 24 mei. Wil je meer informatie over de cursus? Ga dan naar de website van PAOTM. Via deze website kun je je ook aanmelden.