Hittestress: aanpak in binnen- en buitenland

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Muntgebouw, Utrecht
Doelgroep

De bijeenkomst is interessant voor:

  • Beleidsmedewerkers van gemeenten op het gebied van klimaatadaptatie, openbare ruimte, energie(transitie), binnenstedelijke ontwikkeling, wonen en werken, gezondheid/ouderenzorg, groenbeheer.
  • Medewerkers van woningcorporaties en huurdersverenigingen.
  • Medewerkers van zorginstellingen en maatschappelijke organisaties, onder andere ouderenzorg en dak- en thuislozenzorg.
  • Medewerkers van waterschappen en werkregio’s.
  • Medewerkers van de GGD.
  • Medewerkers van andere organisaties, zoals IVN, NMU, RIVM en universiteiten.
Omschrijving
De provincie Utrecht bereidt zich dit jaar goed voor op de dreigende hittestress in de zomerperiode. Voor het eerst in negen jaar werd in 2021 geen hittegolf geregistreerd in Nederland. In andere delen van de wereld sloeg de hitte wel toe. Wat kunnen we daarvan leren? Hoe staat de provincie Utrecht ervoor na een heel jaar werken aan hittebestendigheid? Op donderdag 24 maart maakt ze de balans op tijdens de tweede regionale bijeenkomst over hittestress.
Aanmelden

Wil je meer informatie over het de bijeenkomst? Bekijk dan het programma. Wil je je aanmelden? Dat kan via deze website. Ook deelnemers van buiten de provincie zijn welkom.