Naar een nieuw Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Jaarbeurs Meetup Utrecht
Omschrijving

Ben jij professional op het gebied van klimaatadaptatie? Heb je ideeën over wat er nodig is om klimaatadaptatie in Nederland verder te brengen? Zie jij de hiaten in de aanpak tot nu toe? Heb je oog voor de kansen die klimaatadaptatie kan opleveren? Kom dan naar Utrecht, op donderdag 9 maart 2023 en doe mee aan de werksessies voor het nieuwe Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.

Aanleiding

In 2022 zijn de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en de uitvoering ervan geëvalueerd. Conclusie: het is nodig om de uitvoering te versnellen. Dat heeft te maken met de snelheid waarmee het klimaat verandert én met de snelheid waarmee de klimaatrisico’s worden beïnvloed door andere ontwikkelingen en transities. Voorbeelden hiervan zijn vergrijzing, de energietransitie, de woningbouwopgave en de hervormingen in de landbouw.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is coördinerend minister voor klimaatadaptatie. In zijn opdracht verschijnt in 2023 een Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, voor de jaren 2023-2030. In dit uitvoeringsprogramma komt een uitgebreid overzicht van alle impactvolle lopende en geplande adaptatie-acties, in heel Nederland. Beschrijvingen van lokale innovaties zullen dienen ter inspiratie. Ook zal er aandacht zijn voor de ‘blinde vlekken’ en de kansen op het gebied van klimaatadaptatie.

Praat mee!

Op 9 maart zijn er vier werksessies waaraan je mee kunt doen. In iedere werksessie staat één thema centraal. Kies het thema waarover jij het meeste weet en schrijf je in. Je kunt de hele dag komen, of alleen een dagdeel. De plenaire start is in beide dagdelen hetzelfde. Wees er snel bij; er zijn maximaal 100 plekken beschikbaar.

Meer informatie

Programma

09.30 - 10.00 uur: plenaire start van de ochtend

10.00 - 12.30 uur: keuze uit sessie over het thema water en sessie over het thema voedsel, natuur      en milieu.

12.30 - 13.30 uur: netwerklunch.

13.30 - 14.00 uur: plenaire start van de middag.

14.00 - 16.30 uur: keuze uit sessie over het thema gebouwde omgeving en sessie over het thema mens en cultuur.

16.30 - 17.30 uur: netwerkborrel.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de werksessies via het aanmeldformulier.