Seminar: Het Klimaat de Baas

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.45 tot uur
Locatie
De Boerinn, Kamerik
Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij projecten rondom klimaatadaptatie in de landbouw

Omschrijving

Afgelopen zomer hebben we het opnieuw ervaren: het is van groot belang dat de akkerbouwsector inspeelt op droogte, verzilting en wateroverlast. BO Akkerbouw organiseert daarom op dinsdag 15 november een kennismiddag rondom het thema klimaatadaptatie, onder andere in samenwerking met Klimaatadaptatie open teelten. Het doel van deze middag is om kennis over klimaatadaptatie in de akkerbouw te delen, landelijke en regionale initiatieven te verbinden en kennishiaten bloot te leggen. Dit gebeurt via interactieve case studies en spannende speeddates, met uitzicht op het water.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de kennisdag of wil je deelnemen? Stuur dan een mail naar info@bo-akkerbouw.nl. Deelname is gratis.