Webinar landelijke maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Datum
Plaats in agenda
Tijd
11.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Overheden, experts klimaatadaptatie en bedrijven uit de bouwsector die kennis uit de praktijk willen inbrengen.

Omschrijving

Dit webinar gaat over de tussenstand van de landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving, die mogelijk verplicht wordt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ontwikkelt deze maatlat samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De maatlat definieert wat klimaatadaptief bouwen is en schept duidelijkheid voor overheden en voor bouwende en ontwikkelende partijen. De maatlat beschrijft bijvoorbeeld ook welke buien een systeem aan moet kunnen.

TAUW en Arcadis leiden de ontwikkeling van de maatlat en presenteren tijdens het webinar de tussenstand. Daarna gaat het projectteam in gesprek met de aanwezigen over keuzes in de maatlat.

Meer informatie

Meer over dit webinar kun je lezen op de website van Stichting Rioned. Wil je meer weten over de ontwikkeling van de landelijke maatlat voor klimaatadaptief bouwen? Lees dan het nieuwsbericht erover op dit kennisportaal.

Aanmelden

Je kunt je voor het webinar aanmelden door te mailen naar leon.valkenburg@tauw.com.