Workshop ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht
Omschrijving

Op maandag 12 december vindt vanuit het onderzoeksprogramma Living on Soft Soils (LOSS) de volgende workshop plaats: ‘Integrale gebiedsgerichte besluitvorming in delta’s: bodemdaling als voorbeeld’. In deze workshop ga je actief op zoek naar de juridisch-bestuurlijke knelpunten van een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave, de mogelijke oplossingen daarvoor en de implementatie van die oplossingen. De vraag die centraal staat, is: hoe kan het (omgevings)recht bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van de bodemdalingsopgave in landelijk en bebouwd gebied?

Meer informatie

Wil je meer informatie over de workshop? Ga naar de website van STOWA of de informatiepagina van de Universiteit Utrecht. Wil je je aanmelden? Vul dan het registratieformulier in.