Eindsymposium Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
MHC Mobility, Trondheimweg 5, 9723 TX, Groningen (Euvelgunne)
Omschrijving

Hoe krijgen overheden ondernemers mee om bestaande bedrijventerreinen klimaatadaptief, natuurinclusief en aantrekkelijk te maken? Deze vraag heeft de afgelopen twee jaren centraal gestaan in het RAAK Publiek-project Klimaatadaptieve bedrijventerreinen. Op het eindsymposium op woensdag 24 mei worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Daarnaast zullen keynote sprekers uit het werkveld de resultaten duiden en in een bredere context plaatsen. Tijdens de excursie ’s middags kun je verschillende klimaatadaptieve maatregelen op bedrijventerrein Euvelgunne bekijken.

Met overheden, groenbedrijven, onderzoekers, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn tijdens dit project vijf bedrijventerreinen onder de loep genomen. Verschillende vragen zijn onderzocht:

  • Hoe zitten deze bedrijventerreinen in elkaar, fysiek en sociaaleconomisch?
  • Welke maatregelen kunnen op deze terreinen genomen worden, en wat levert dat op?
  • Welke vormen van samenwerking tussen overheden en ondernemers zijn effectief?
Aanmelden

Wil je meer weten over het programma? Ga dan naar de website van Van Hall Larenstein. Wil je je aanmelden voor het symposium? Dat kan direct via het aanmeldformulier.