Kennisevent ‘Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
The Green Village op TU Delft Campus, Van den Broekweg 4, Delft
Doelgroep

Stedelijke waterprofessionals

Omschrijving

Op donderdag 26 oktober organiseert VPdelta samen met STOWA het kennisevent ‘Na regen komt zonneschijn… Maar blijft vervuiling achter?’ Centraal staat de vraag welke impact het afkoppelen van afstromend regenwater in de stad heeft op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

Overal in Nederland en Europa wordt hard gewerkt aan oplossingen om negatieve gevolgen van wateroverlast en droogte te voorkomen. Afstromend hemelwater wordt op steeds grotere schaal afgekoppeld en geloosd of geïnfiltreerd. Hierbij lijkt zeker in Nederland waterkwaliteit nauwelijks een rol te spelen. Terwijl Nederland in 2027 moet voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Wat kunnen wij leren van de aanpak van andere Europese landen?

Birgit de Bock van Aquafin presenteert deze middag de eerste inzichten uit het Europese onderzoeksproject STOP UP. In dit project wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van afstromend stedelijk hemelwater op aquatische ecosystemen. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Wat is er bekend over de impact van afstromend hemelwater op verontreiniging van waterlichamen?
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Hoe voorkomen we dat we onbedoeld een nieuw maatschappelijk probleem creëren, door waterkwaliteit niet mee te nemen in onze klimaatadaptatie-opgaven?
  • Wat zijn de belangrijkste kennishiaten en welke onderzoeksagenda komt daaruit voort?

Na afloop is er van 12:30 tot 13:30 een lunch.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Vul dan het registratieformulier in. Daar vind je ook meer informatie. Heb je een vraag of een opmerking? Neem dan contact op met Thijs de Bruijn via +31 6 288 644 47 of stuur een mail naar t.w.debruijn@tudelft.nl