Symposium over effluentkwaliteit van de toekomst

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.30 tot uur
Locatie
Fletcher hotel de Wageningseberg, Generaal Foulksweg 96, 6703 DS, Wageningen
Omschrijving

In 2027 moeten alle watersystemen in de EU voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook moet een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties daarvoor zijn aangepast. Daarnaast komt er een nieuwe Europese richtlijn stedelijk afvalwater, waardoor de eisen voor de lozingen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties waarschijnlijk behoorlijk strenger worden. Dit symposium draait om de verschillende uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen. De onderwerpen zijn onder andere de stand van zaken van de EU Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Concept Richtlijn Stedelijk afvalwater; het afleiden van de gewenste effluentkwaliteit, wat te doen met de moeilijk afbreekbare fracties en mogelijke technologische oplossingen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het programma? Ga dan naar de website van STOWA. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier.