Webinar Ophalen praktijkervaringen bouwen met Landelijke Maatlat

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Professionals die werken aan klimaatbestendig bouwen

Omschrijving

In maart 2023 is de Landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving gepubliceerd. De maatlat heeft als doel te zorgen voor een landelijke definitie van groen en klimaatbestendig bouwen in Nederland, en een versnelling hiervan.

Nu, een klein jaar na publicatie, is het tijd om praktijkervaringen op te halen met het werken met de maatlat, of met vergelijkbare regionale afspraken. Daarom organiseert TAUW op 16 januari om 12:00 uur in opdracht van de ministeries BZK, IenW en LNV het webinar ‘Ophalen praktijkervaringen bouwen met Landelijke Maatlat’.

Het webinar gaat kort in op de inhoud en toepassing van de maatlat aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarna krijgen deelnemers de kans om hun ervaringen te delen. Lukt het om de landelijke maatlat te vertalen naar regionaal en lokaal beleid? Biedt de maatlat voldoende handvatten om een ontwerp op te baseren en te komen tot concrete maatregelen? Biedt hij voldoende input voor het bepalen van de financiële haalbaarheid? Blijven maatregelen in het proces gehandhaafd? Of vraagt de maatlat om inhoudelijke wijzigingen?

Het webinar is gericht op professionals die werken aan klimaatbestendig bouwen, zowel aan de publieke als aan de private kant. Je bent van harte uitgenodigd mee te denken over deze vragen en om je ervaringen te delen voor het verdere vervolg van de maatlat.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Vul dan je gegevens in op het aanmeldformulier.