Bijeenkomst ‘Wat betekent herstel - de vijfde laag van meerlaagsveiligheid - voor jouw waterschap?’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Vergadercentrum van de waterschappen, Stationsplein 89 in Amersfoort.
Omschrijving

De beleidstafel Wateroverlast en hoogwater heeft eind 2022 de drie lagen van de meerlaagsveiligheid uitgebreid. De toegevoegde laag is onder meer herstel. Wat betekent dit voor de crisisbeheersing bij de waterschappen? Gaat het bij herstel ook over nazorg? Een aantal waterschappen is hiermee al aan de gang. Tijdens deze bijeenkomst van STOWA op 14 mei vertellen zij over hun ervaringen. Het doel is om je als deelnemer een stap verder te helpen in je eigen organisatie zodat ‘herstel’ verder vorm wordt gegeven.

Aanmelden

Wil je meer informatie over het programma? Ga dan naar de website van STOWA. Wil je je aanmelden? Voeg dan het aanmeldformulier in.