Deltacommissaris Peter Glas: “We moeten niet achteroverleunen”

Gepubliceerd 23 april 2020

Door de coronacrisis gaan veel risicodialogen niet door. Overheden vragen zich af of ze daardoor nog wel in aanmerking komen voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Volgens deltacommissaris Peter Glas is er genoeg tijd. “Indienen kan tot eind 2023.”

Hoe bevalt het thuiswerken?

‘Het is best fijn om geen reistijd te hebben, maar ik mis het rechtstreekse contact met het werkveld. Ik ga graag op werkbezoek en daar is een abrupt einde aan gekomen. We denken na over het organiseren van "anderhalvemeter-wandelingen" in kleine kring, zodat ik toch met eigen ogen kan zien hoe er gewerkt wordt aan het Deltaprogramma.’

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat in 2020 alle overheden risicodialogen voeren en een uitvoeringsprogramma maken. Door de coronacrisis kan hierin vertraging ontstaan. Heeft dat consequenties?

‘Deze week heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin staat dat ze begrip heeft voor het feit dat geplande bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Ik deel dat begrip; we hebben te maken met praktische belemmeringen. De stuurgroep Ruimtelijke adaptatie komt vandaag (23 april, red.) bij elkaar om te bespreken hoe we hiermee om kunnen gaan. Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat de urgentie voor klimaatadaptatie onverminderd groot is; we moeten niet achteroverleunen. Risicodialogen vormen een belangrijk onderdeel van ruimtelijke adaptatie. Het is noodzakelijk om met elkaar te bespreken welke adaptatiemaatregelen nodig zijn en wie ermee aan de slag gaat. Gelukkig kan er veel wél. Een aantal regio’s experimenteert met digitale risicodialogen. Ook voorbereidingen van risicodialogen kunnen - op aangepaste wijze - doorgaan. Op het Kennisportaal laten we allerlei voorbeelden zien. Er is een speciale pagina met nieuws en tips over klimaatadaptatie in coronatijd. Struin vooral rond op het Kennisportaal; er is heel veel te vinden.’

Enkele overheden vragen zich af of ze, door vertraging bij de risicodialogen, minder kans maken op een bijdrage uit de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Kunt u daar iets over zeggen?

‘In de brief van de minister staat dat werkregio’s aanvragen kunnen indienen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Ze schrijft letterlijk: "Hierdoor is er ruimte voor tempoverschillen binnen en tussen de werkregio’s". Iedereen heeft dus genoeg tijd om die aanvraag te doen. Het is een heldere brief, waarin alles goed wordt uitgelegd. Ik hoop dat men daar vertrouwen uit put.’

Ziet u ook kansen ontstaan door de coronacrisis?

‘We zitten middenin een lange periode van bezinning; daar komen ongetwijfeld nieuwe ideeën uit voort. Ruimtelijke adaptatie gaat door, ook na deze coronacrisis. Ik wil er, met alle betrokken partijen, over nadenken hoe we deze ingewikkelde periode kunnen ombuigen tot kansen. Kunnen we, als de bedrijvigheid weer toeneemt, slimmere keuzes maken? Kunnen we grote maatschappelijke opgaven nog beter met elkaar koppelen? Het Deltaprogramma is - al vanaf het prille begin - een adaptief programma; we spelen steeds in op de ontwikkelingen die zich voordoen. Dat geldt zeker nu.’