Gemeente Dordrecht werkt samen met Europese steden aan ruimtelijke adaptatie. Een gesprek met wethouder Sleeking.

Gepubliceerd 11 februari 2016

"Dordrecht leeft met water. We hebben onze rijkdom eraan te danken. Maar het vormt ook een bedreiging." Aan het woord is wethouder Piet Sleeking. "Zowel de zee als de rivieren vormen een risico. De geschiedenis van onze stad is daar volledig mee verweven. Al in 1421 hadden we hier te maken met een overstroming: de Sint-Elisabethsvloed. En in 1953 kwam een deel van de stad blank te staan, maar kwamen we er relatief goed vanaf omdat er een dijk doorbrak in de Hoeksche Waard."

Logisch dus dat Dordrecht waterveiligheid hoog op de agenda heeft staan. De stad werd zo een voorloper op het gebied van ruimtelijke adaptatie en meerlaagsveiligheid. "Natuurlijk zorgen de dijken voor een grote mate van veiligheid, maar op sommige plekken kun je dijken gewoon niet verhogen, zoals in de Voorstraat. Deze lange winkelstraat staat vol monumentale panden. Dan moet je naar andere mogelijkheden kijken." Verder denken dus dan alleen dijken. Dat doet de gemeente onder meer met de projecten MARE en CAMINO waarbij we kennis uitwisselen met andere steden in Europa.

Piet Sleeking

Wethouder Piet Sleeking bij Stadswerven: een klimaatadaptieve buitendijkse wijk in aanbouw. Hier komt mogelijk een Delta Experience Center, dat Dordrecht nog meer op de kaart gaat zetten als voorbeeld van een waterrobuuste stad.

City2city learning

"MARE is een voorbeeld van city2city learning. De steden Bergen in Noorwegen, Hannover in Duitsland, Rotherham en Sheffield in Engeland en wij hebben de handen in elkaar geslagen en werken samen aan ruimtelijke adaptatie. Die kennis stellen we uiteraard ook weer beschikbaar aan de rest van de wereld. Natuurlijk verschillen steden van elkaar, maar er zijn ook overeenkomsten. Klimaatverandering is overal ter wereld aan de gang. Het is het belangrijk dat niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Bovendien, samen weet je zoveel meer."

Making Cities Resilient

"We werken samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het concept city2city learning verder te ontwikkelen. Het wordt onderdeel van het internationale platform Resilient Cities Connect, dat op Adaptation Futures gelanceerd wordt. Dat platform is deel van het programma Making Cities Resilient van UNISDR (the United Nations Office for Disaster Risk Reduction), waar wij aan meedoen." Dat netwerk van steden die wereldwijd actief zijn met het onderwerp groeit gestaag. Inmiddels hebben bijna 3000 steden zich aangesloten. Sleeking: "Wij kunnen ons als stad hier goed profileren, omdat we er al een tijd intensief mee bezig zijn. Je kunt dan een voortrekkersrol nemen. Dat doen wij bijvoorbeeld in samenwerkingsprojecten met steden als Hamburg, Antwerpen, Gent en Bergen."

Communicatie

"Tijdens de VN conferentie in Sendai in Japan afgelopen jaar over Disaster Risk Reduction mochten wij ook ons verhaal vertellen. Daar werd een filmpje getoond waarin te zien is wat we doen om onze inwoners te beschermen tegen wateroverlast." Waterschotten, huizen met een natte én een droge kelder, waardevolle spullen niet op te lage plaatsen bewaren en vooral communicatie. "We kunnen in Dordrecht nu eenmaal niet altijd voorkomen dat het water over de kades en zelfs de huizen binnenstroomt. Maar we kunnen mensen wel op tijd waarschuwen en ze helpen bij het nemen van maatregelen om te grote schade en zeker om slachtoffers te voorkomen."

Meekoppelen

Sleeking is er trots op water in zijn portefeuille te hebben. "Als kind herinner ik me dat het water regelmatig op de kade stond. Dankzij de Deltawerken is de wateroverlast  enorm verminderd, maar het water is alom aanwezig in onze gemeente. We hebben onze rijkdom er aan te danken, maar het brengt ook risico's met zich mee. Vooral omdat zowel de zee als de rivieren voor hoog water kunnen zorgen. De dreiging komt dus van alle kanten. In 2010 hebben we de portefeuilles waterveiligheid en ruimtelijke ordening samengevoegd. Dat was een logische beslissing, omdat je op die manier veel eenvoudiger maatregelen aan elkaar kunt koppelen. Zo kun je vaak zonder veel extra kosten, bij onderhoud meteen maatregelen nemen die je stad veiliger en leefbaarder maken."

Delegaties

"We delen onze kennis graag. Als er delegaties uit het buitenland komen - wat vaak het geval is - proberen we van tevoren duidelijk te krijgen wat ze aan kennis komen halen, maar ook wat ze meebrengen. Op die manier kun je zoveel mogelijk van elkaar leren." UNESCO-IHE (Institute for Water Education) voert het structureren van deze ontmoetingen uit in opdracht van het Programma Klimaatadaptatie (DPRA). "Niet alleen willen we op bestuurlijk niveau kennis delen, we willen ook het bedrijfsleven stimuleren kennis te delen en actie te ondernemen. Een mooi voorbeeld daarvan is het Delta Experience Center dat mogelijk in de nieuwe stadswijk Stadswerven komt. Dat is een initiatief van een ondernemer die kansen ziet in zo'n belevings- en kenniscentrum. Wij ondersteunen dat plan van harte. En Stadswerven is een uitermate geschikte locatie, omdat de buitendijkse wijk een soort proeftuin voor klimaatadaptief bouwen is."


Piet Sleeking