Wethouder Paul de Beer: "Samen puzzelen voor de beste oplossing".

Gepubliceerd 13 januari 2016

Dat Breda goed bezig is met klimaatadaptatie heeft, volgens wethouder Paul de Beer, onder meer te maken met de geschiedenis van de plaats. "Zo'n twintig jaar geleden zorgde het Markdal regelmatig voor natte voeten. Dus moesten we wel maatregelen nemen." Een van oplossingen was de Mark zijn oude loop teruggeven. "Diverse gemeenten werkten samen om die rivier weer te laten meanderen. Klimaatverandering trekt zich niets aan van wat voor menselijk bedachte grenzen dan ook, dus is samenwerken cruciaal."

En samenwerken kunnen ze goed in Breda. De Beer was mede om die reden trots dat hij naar Parijs mocht om tijdens de klimaattop een workshop te geven. "Ik denk dat bijna alle gemeenten wel mitigerende maatregelen toepassen, maar klimaatadaptatie behoeft aandacht. Mooi om te zien was dat we blijkbaar niet de enige partij zijn die die mening zijn toegedaan, want ik zag nu voor het eerst relatief veel partijen die het ook over adaptatie hadden tijdens de klimaattop. Een goede zaak."

Samenwerken met waterschap

"Het waterschap is een belangrijke partner voor ons en daarom had ik mensen van het waterschap gevraagd met ons mee te gaan. Er waren verder geen Nederlandse waterschappen aanwezig, terwijl zij toch een belangrijke speler zijn. Misschien moet er wel meer nadruk gelegd worden op die koppeling. We moeten het samen doen. Een goed voorbeeld daarvan is ons stationsgebied. Het waterschap bepaalt wat de waterretentie-opgave is en wij moeten kijken hoe we dat inpassen in onze stedelijke inrichting. Daarbij leggen we bovendien de nadruk op de kansen die dat mee zich meebrengt, door bijvoorbeeld aandacht aan recreatie te besteden."

Complete aanpak

"Er was in Parijs veel waardering voor de compleetheid van onze aanpak. Niet alleen zijn klimaatadaptatie en mitigatie met elkaar verweven, we krijgen dingen voor elkaar dankzij de participatie van de alle partijen in de stad. Alle maatregelen samen leveren resultaat op. Dat gaat dus én om groene daken, én om waterinfiltratie, én het reduceren van bebouwd oppervlak. De belangrijkste vraag die we kregen was 'hoe kan Nederland de kennis van die complete aanpak naar ons toebrengen.' De bedoeling is dat we onze kennis ter beschikking stellen. Daar zijn ook politieke beloftes over gedaan."

Veerkrachtig gebied

"We kijken naar hoe we veerkrachtig zijn als gebied en als stad in de brede zin. Dus hoe koppelen we groen, water, biodiversiteit aan elkaar om een gezonde stad te zijn. In onze ogen is het de nieuwe drager van de economie. We stimuleren het bedrijfsleven de kansen op te pakken. We strooien niet met subsidies, maar we richten ons vooral op kennisontwikkeling. Het helpt natuurlijk dat we goede kennisinstellingen in de regio hebben, zoals NHTV en Avans Hogeschool."

Hoe hou je mensen betrokken?

"Je zou kunnen zeggen dat omdat Breda al zolang met het onderwerp bezig is en er al veel maatregelen zijn genomen, we wel een uitdaging hebben in het actueel houden. We moeten het verhaal blijven vertellen, onze inwoners voorlichten. Het is belangrijk geen somber verhaal te vertellen. Natuurlijk is klimaatverandering wereldwijd een somber verhaal en daar moeten we keihard mee aan de slag. Dus geven we op het gebied van mitigatie vol gas. En we hopen dat iedereen dat doet. Maar je kunt klimaatadaptatie meekoppelen met andere zaken en je kunt het ook leuk maken. Zo gaan we leuke fonteintjes uit de grond laten komen in de stad om hittestress tegen te gaan. Als je daar dan een informatief bord bij zet, kun je de ouders van de spelende kinderen meteen uit leggen dat die fontein niet alleen leuk is, maar ook werkt tegen de hitte. Hetzelfde geldt voor speeltuintjes. Als die aan vervanging toe zijn, kun je ze een meter dieper leggen, zodat ze bij hevige regenval overtollig water op kunnen vangen."

Betrokkenheid vanuit nabijheid

Het ene belang hoeft niet ten koste te gaan van het andere belang. Dat bewijst de Vereniging Markdal. “Deze vereniging van professionele vrijwilligers gaat om tafel met alle partijen in het gebied om 100 hectare ecologische hoofdstructuur te realiseren. Brabant heeft dat plan namelijk overeind gehouden, ondanks de landelijke bezuinigingen. Vereniging Markdal heeft afspraken met de provincie en zij voeren de keukentafelgesprekken met de agrariërs en andere terreineigenaren in het gebied. Je zou dat ruilverkaveling nieuwe stijl kunnen noemen en dat gaat op een informele manier. Agrariërs ruilen bijvoorbeeld lager gelegen grond in voor hoger gelegen grond ten behoeve aan die hoofdstructuur. Of we geven een oude Vlaamse schuur een woonbestemming, maar daar moet dan tegenover staan dat die eigenaren vijf hectare grond inleveren. Je moet niet vanuit regels en normen denken, maar je moet samen


Paul_de_Beer_door_MartienVersteegh