Belemmeringen voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen door woningcorporaties

Gepubliceerd 13 juli 2016

Woningbouwcorporaties blijken klimaatadaptatie maar beperkt te integreren in hun projecten. Welke mogelijke belemmeringen zouden hier de oorzaak van kunnen zijn? En zijn er concrete beleidsmaatregelen die de beperkende factoren verminderen?

In dit vraagstuk heeft Thijs de Vries (student Planologie) zich verdiept tijdens zijn onderzoeksstage bij het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De aanleiding voor dit onderzoek is dat een aanzienlijk deel (29,63%, 2014) van de woningvoorraad in Nederland uit sociale woningbouw bestaat en het, in de context van de beleidsdoelen van het stimuleringsprogramma, relevant is om te weten welke belemmeringen er zijn en of ze zijn weg te nemen.

Juridische en juridisch-financiële belemmeringen

Eén van de conclusies van dit onderzoek is dat er mogelijk enkele juridische en juridisch-financiële belemmeringen bestaan. De Woningwet 2015, het bijbehorende Besluit en de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV en RTIV) beperken namelijk de reikwijdte van de toegestane klimaatadaptatiemaatregelen door woningcorporaties. Deze wetgeving kan leiden tot verantwoordingsproblemen en veroorzaakt mogelijk een aantal financiële beperkingen voor de uitvoering van klimaatadaptatiemaatregelen.

Klimaatadaptatie een plek geven in gemeentelijke woonvisies

Naast het identificeren van de mogelijke belemmeringen, heeft Thijs onderzocht welke beleidsmaatregelen kansrijk kunnen zijn om die beperkende factoren te verminderen. Eén van de belangrijke aanbevelingen aan gemeenten is om klimaatadaptatie een plek te geven in de gemeentelijke woonvisies. En om klimaatadaptatie concreet te maken in de jaarlijkse prestatieafspraken met woningbouwcorporaties. Lees voor het volledige overzicht en de toelichting op de bevindingen, conclusies en de beleidsaanbevelingen het stageverslag (pdf, 1.9 MB).