City Deal voor klimaatbestendige steden van start

Gepubliceerd 14 september 2016

De City Deal Klimaatadaptatie, die we lanceerde op 9 maart, presenteerde op 1 september jongstleden in Den Haag het werkplan voor 2016-2017. Doel van deze City Deal is het bereiken van een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden.

Met nieuwe publieke partijen en samenwerkingspartners uit onderwijs en bedrijfsleven krijgt de samenwerking nog meer slagkracht. Het komende jaar staat in het teken van ontwikkelen van doorbraken op zes verschillende thema’s die variëren van het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven tot internationale samenwerking in complexe stedelijke adaptatievraagstukken.

De publieke partijen die op 1 september aansloten bij de City Deal zijn: de gemeenten Eindhoven, Breda en Amersfoort, de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht en Vallei en Veluwe en de provincie Overijssel. De gemeente Amsterdam heeft een week later bestuurlijk ingestemd met aansluiting bij de deal. Nieuwe samenwerkingspartners zijn Unesco-IHE, Hogeschool Amsterdam, Universiteit van Utrecht, Hanze Hogeschool en Branchevereniging voor Ondernemers in het Groen VHG.

De City Deal gaat functioneren als een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de praktijkaanpak en het identificeren van belemmeringen om doorbraken te bereiken. Een strategiegroep van betrokken bestuurders en kritische denkers van buiten het netwerk helpt de steden met advies over betere regelgeving, financiering en governance.

Er zijn in het komende jaar weer volop podia waar de partners hun resultaten delen met andere steden en kennisinstellingen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@citydealklimaatadaptatie.nl of lees de publieksbrochure. Downloaden (PDF | 19 MB) kan uiteraard ook.