Deltafacts: Altijd de nieuwste feiten over klimaat en waterbeheer

Gepubliceerd 7 september 2016

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting?

In de afgelopen jaren is er gelukkig al een schat aan nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. En deze kennisontwikkeling gaat onveranderd door.

Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het snijvlak van waterbeheer en klimaatverandering.

De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels.

Ga naar de website over de Deltafacts voor het complete overzicht.