Groenblauwe Netwerk: een boek vol tips en inspiratie

Gepubliceerd 13 oktober 2016

Onlangs verscheen een geactualiseerde versie van het boek Groenblauwe netwerken. Het boek geeft een uitvoerig en praktisch overzicht van groenblauwe ontwerpoplossingen in stedelijk gebied, als antwoord op de gevolgen van onder meer klimaatverandering.

De helft van de aardbewoners leeft in steden en de verstedelijking neemt alleen maar toe. De kwaliteit van onze toekomst is dus afhankelijk van de kwaliteit van onze steden. Onze uitdaging is om in deze eeuw onze steden en onze planeet voor onszelf leefbaar, veilig, gezond en aantrekkelijk te houden.

Het boek Groenblauwe netwerken is een praktische handleiding voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving en inrichting van de stedelijke omgeving. Naast een overzicht van ontwerpoplossingen geeft het boek tal van voorbeelden van mooie projecten, voortkomend uit een gezamenlijke aanpak.

Wat is er nieuw?

De schrijvers van het boek voegde enkele nieuwe projecten toe. U kunt in het nieuwe boek onder andere lezen over Water sensitive Rotterdam, Roombeek Enschede, het Kristalblad en de eetbare stad Andernach.

Een nieuw hoofdstuk in het boek licht toe wat stedelijk groen en water kunnen betekenen voor een meer circulaire inrichting van onze steden. Steden produceren een groot deel van alle broeikasgassen. Deze zijn de hoofdoorzaak van klimaatverandering. Diezelfde steden worden op hun beurt mogelijk nog meer dan het platteland geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: weersextremen met bijvoorbeeld wateroverlast, watertekorten, hittestress en bodemdaling. Steden zijn gelukkig ook broedplaatsen voor nieuwe ontwikkelingen. Er zijn volop nieuwe maatschappelijke initiatieven op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Deze initiatieven leveren een bijdrage aan een minder klimaatbelastende, gezonde en aantrekkelijke stad. Voorbeelden hiervan zijn stadslandbouw, energiecoöperaties, energie- en grondstoffenfabrieken van waterschappen, deelauto’s en bewegingen voor de vergroening van de stad.

Daarnaast is het hoofdstuk over stedelijke waterveiligheid en waterrobuust bouwen is uitgebreid. De recente heftige regenbuien laten zien dat dit hoofdstuk actueler is dan ooit.

Een groot deel van de inhoud van het boek is beschikbaar via de website www.groenblauwenetwerken.nl. Hier kunt u het boek ook bestellen.