Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling

Gepubliceerd 23 november 2016

Door klimaatverandering hebben we te maken met steeds hevigere buien. Dat water moeten worden opgevangen en moet ergens naar toe. Huizen en tuinen kunnen met waterberging een belangrijke bijdrage leveren aan de opvang van hevige regenval. De aanpak van Stroomversnelling biedt kansen. Door waterberging te integreren in Nul op de Meter woningen op grote schaal, wordt dermate veel water opgevangen dat kostbare aanpassingen aan het riool geminimaliseerd of zelfs overbodig worden.

Door waterberging te integreren in Nul op de Meter woningen op grote schaal, wordt dermate veel water opgevangen dat kostbare aanpassingen aan het riool geminimaliseerd of zelfs overbodig worden. Nul op de Meter is zelden een doel op zich. Het is een middel voor een ander doel; gezond en comfortabel wonen betaalbaar houden, langer thuis wonen, wijkverbetering, geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, aardbevingsbestendigheid en klimaatadaptieve maatregelen. Grootschalige Nul op de Meter renovaties blijken een uitgelezen kans te bieden om klimaatadaptieve maatregelen te nemen in stedelijke gebieden. Dat is te lezen in het rapport 'Klimaatadaptatie in een Stroomversnelling (pdf, 445 kB).'

Waterberging

Huizen en tuinen kunnen door toepassingen aan Nul op de Meter concepten het teveel aan regenwater opvangen en eventueel zelfs hergebruiken. Door de oplossingen te integreren in de huizen en tuinen wordt de belasting op het riool aanzienlijk verminderd. Kostbare grote infrastructurele aanpassingen aan het riool worden zo geminimaliseerd of zelfs voorkomen. Daarbij zijn er wel twee belangrijke voorwaarden: er moet per woning een significante hoeveelheid waterberging gecreëerd worden én dit moet op grote schaal worden toegepast.

Stimulans door gemeenten en waterschappen

Het realiseren van het toekomstperspectief om waterberging te integreren in Nul op de Meter vraagt om actieve participatie van lokale stakeholders. Hoewel de investering bij woningeigenaren, particulieren of woningcorporaties, komt te liggen, komen de baten ook bij anderen partijen terecht zoals de gemeente en het waterschap. Er zijn nieuwe financiële instrumenten nodig om deze onbalans op te heffen. Gemeenten en waterschappen kiezen er in toenemende mate al voor om te co-investeren. Op termijn kunnen differentiatie van belastingen en heffingen een structurele oplossing vormen. In alle gevallen is het essentieel dat gemeenten en waterschappen een visie hebben op het vraagstuk per gebied.

“Stroomversnelling biedt gemeenten een prachtige kans om op een georganiseerde, integrale en voorspelbare manier extra waterberging te realiseren, “ zegt Hugo Gastkemper, directeur van Rioned. “ Juist omdat de aanpak projectgewijs gaat, weet je zeker dat je volume maakt en is het onderhoud beter te voorspellen. Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheid om méér te doen dan burgers vriendelijk te vragen een regenton te plaatsen. Door verduurzaming te combineren met extra waterberging kun je echt een verschil maken.”

Verschillende oplossingen, direct toe te passen!

De schaalgrootte van Stroomversnelling biedt ook het perspectief dat nodig is om de markt uit te dagen met nieuwe betaalbare oplossingen te komen. Het rapport laat al een aantal mogelijke oplossingen zien die direct in de praktijk toe te passen zijn. Denk aan oplossingen met een groen dak, dat gelijk bijdraagt aan fijnstof afvang of een bergingstank onder de grond, voor het zo goedkoop mogelijk opvangen van water. Ook worden verschillende financiële constructies belicht en technische oplossingen aangedragen.

Kijk voor meer informatie op http://stroomversnelling.nl/