Leergemeenschappen Water en Ruimte

Gepubliceerd 26 oktober 2016

Om ambtenaren van lokale, regionale en nationale overheden van elkaar te laten leren en ruimte en water beter met elkaar te verbinden, zijn de afgelopen vier jaar leergemeenschappen georganiseerd. Dit najaar organiseert Platform31 de laatste drie bijeenkomsten in dit format. Mis ze niet!

Het gaat om een bijeenkomst op 9 november in Venlo (Zuid) en op 21 november in Leiden (West). De bijeenkomst van leergemeenschap Noord maken we zo spoedig mogelijk bekend.

Klimaatstresstest

Op 9 november staat in Venlo de klimaatstressstest centraal. Hiermee is het mogelijk de kwetsbaarheid op basis van klimaatverandering van gebieden in beeld te brengen. Tijdens deze leergemeenschap bekijken we hoe stresstesten in het bredere perspectief van ruimtelijke adaptatie passen. Ga voor meer informatie een aanmelden naar www.platform31.nl.

Water en omgevingsvisie

Op 21 november in Leiden is het centrale onderwerp water en de omgevingsvisie. De omgevingsvisie vervangt alle visies die van belang zijn voor de fysieke leefomgeving. Voor gemeenten gaat het om de structuurvisie, maar ook om het gemeentelijk waterplan of het verkeer- en vervoersplan. Met de ingang van de Omgevingswet vanaf 2019 moeten alle overheden een omgevingsvisie opstellen. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.platform31.nl.

Netwerkdag Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

De bijeenkomsten die tot nu toe zijn gehouden, zijn goed bezocht en de deelnemers waren enthousiast. Er is veel kennis gedeeld. De opbrengsten van de leergemeenschappen gaan we bundelen en presenteren in een workshop op 19 januari tijdens de Netwerkdag Deltaprogramma Ruimtelijke Adapatie.

De bijeenkomsten zijn financierd door Rijkswaterstaat, UVW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.