Netwerkmiddag water en ruimte

Gepubliceerd 13 juli 2016

Het nieuwe stadhuis van Deventer was de locatie van de netwerkmiddag water en ruimte op 30 juni. Gastheer burgemeester Andries Heidema verwelkomde ongeveer 75 mensen van gemeenten, waterschappen, provincies, rijk, adviesbureaus en kennisinstellingen. Met een videoboodschap liet hij zien waar en hoe Deventer zich instelt op het nieuwe klimaat.

Michiel Brouwer nam het stokje van hem over als dagvoorzitter. Hij vertelde over het koningskoppel water en ruimte uit het verleden en hoe dit ook het koningskoppel kan zijn van de toekomst. Het verhaal van Christine Swankhuizen over communicatie zorgde voor een verfrissende insteek in de wereld van technische oplossingen. Haar verhaal over gedragsbeïnvloeding zette menige aanwezige nog eens goed aan het denken over het nut van informeren en uitleggen als er een verandering van gedrag gewenst is.

De groep ging daarna uiteen voor sessies naar keuze.

1. Omgevingswet

Paul van Dijk van waterschap de Dommel begeleidde een sessie over hoe water een goede plek kan krijgen in de omgevingsvisie? En wat een waterschap heeft te halen en te brengen?
Thijs Harmsen van de provincie Flevoland begeleidde een sessie over de slimme samenwerking die nodig is voor de integratie water en ruimte.

2. Bewonersinitiatief De Worp afkoppelen

Willem Seine van bewonersinitiatief De Worp sprak over de manier waarop je een initiatief ondersteunt en hoe je het verder brengt.
En Freddy ten Kate van de gemeente Deventer begeleidde een sessie over wat de bewoners nodig hebben van de gemeente en hoe ze samenwerken.

3. Inspelen op de toekomst

Ben Wichers Schreur van het KNMI en Hasse Goosen van Climate Adaptation Services (CAS) verzorgden een sessie waarin aan bod kwam op welke manier je ervoor kan zorgen de bewustwording bij mensen te vergroten en dat de juiste beslissingen worden genomen om klimaatbestendig te handelen? Hierbij kwamen het project Future Weather en de klimaateffectatlas aan bod.

4. Leren van elkaar

Carolijn Becker van Rijkswaterstaat, Christine Swankhuizen van Tabula Rasa en Reinier Romijn van de Unie van Waterschappen besteedden aandacht aan de thema's 'dilemma’s verder brengen' en 'toepassing leergemeenschappen in de praktijk'.

5. Klimaatbestendig handelen

Marthijn Manenschijn en Jeroen Grutters van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zorgden voor een terugblik en een vooruitblik van het stimluringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. .Wat is er nodig om klimaatbestendig handelen de gewoonste zaak van de wereld te laten zijn? Het stimuleringsprogramma heeft als doel partijen in de breedst mogelijke manier te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatbestendig en waterrobuust handelen.