Omgaan met vitale en kwetsbare functies bij overstromingen

Gepubliceerd 28 juni 2016

Een overstroming in Nederland is zeldzaam, maar valt nooit uit te sluiten. Het kan misgaan door menselijk falen en/of een fatale combinatie van regenval, smeltwater, storm en/of springtij.

Als dat gebeurt, hoe beperken we dan de gevolgen voor de vitale en kwetsbare functies in ons land door ons daar nu al op voor te bereiden?

Hierover vindt een themabijeenkomst plaats op dinsdag 28 juni van 12.30 tot 17.30 uur aan het Louis Couperusplein 2 (gebouw Igluu) in Den Haag. Het bevat essentiële vragen als:

  • Wie hanteert welke overstromingsscenario’s en hoe gaan we daar in de praktijk mee om?
  • Hoe vertaal je landelijke overstromingsscenario’s en voorzorgsmaatregelen naar de regionale context?
  • Hoe zetten we de stap van ‘weten’ (inventariseren en ambities onderzoeken) naar ‘willen’ (ambities omzetten in concrete afspraken met sectoren, regelgeving ontwikkelen)?

Deze themabijeenkomst is bedoeld voor de directeuren en beleidsmakers uit de betrokken departementen, overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) uit de pilotgebieden van Vitaal & Kwetsbaar, andere relevante bedrijven en instellingen (denk aan energie- en drinkwaterbedrijven) en  overheden die dit proces belangstellend hebben gevolgd en adviseurs.

Programma

Dagvoorzitter: Roald Lapperre, (programmadirecteur Klimaatadaptatie en directeur Algemeen Waterbeleid & Veiligheid, ministerie I&M)
 
12.30 uur
Ontvangst met een broodje en kleine informatiemarkt.
 
13.15 uur
Introductie scenariotypen, met o.a. Durk Riedstra (senior adviseur overstromingsrisico's Rijkswaterstaat). Welke overstromingsscenario’s zijn er en wat ligt hier aan ten grondslag?
 
13.50 uur
Eerste ronde deelsessies
 
15.00 uur
Tweede ronde deelsessies
 
16.10 uur
Korte plenaire afsluiting, gevolgd door borrel. Met kleine informatiemarkt.
 
17.30-17.45 uur
Einde

Deelsessies:

Deelsessie A) Scenario's uitdiepen, met Durk Riedstra. Over kansen, gevolgen en mogelijkheden om de gevolgen te beperken.

Deelsessie B) Ketenafhankelijkheid, met Bob Ent (Ministerie Economische Zaken). Hoe voorkom je dat een lokale uitval van energiesystemen door overstroming een regionale of zelfs landelijke uitval veroorzaakt? En hoe afhankelijk zijn de diverse sectoren (elektriciteit, drinkwater etc.) van elkaar bij een overstroming?

Deelsessie C) Borging en verantwoordelijkheden, met Annebet van Duinen (Provincie Noord-Holland). Je kunt pas verantwoordelijkheden toedelen als de inhoud duidelijk is. In het halfjaar sinds de vorige bijeenkomst zijn er in de pilots Vitaal en Kwetsbaar vorderingen gemaakt. Er is meer zicht op de inhoud en er is onder meer geëxperimenteerd met borging in de provinciale verordening. In de komende sessie brengen we de discussie weer verder. We wisselen ervaringen uit, delen geleerde lessen en boren creativiteit aan voor nieuwe oplossingen.

Informatiemarkt:

Bij de ontvangst en afsluiting is er meer informatie te krijgen over enkele aanpalende onderwerpen, te weten 'Water en evacuatie’en 'Handige tools'.

Aanmelden:

Deelname is kosteloos. Er zijn maximaal 75 plaatsen beschikbaar. Meld u daarom snel aan voor deze themabijeenkomst op dinsdag 28 juni (12.30-17.30 uur) in Den Haag via postbus.RA@minienm.nl. Na aanmelding ontvangt u een korte bevestiging en kort voor de bijeenkomst ontvangt u het definitieve programma, een factsheet met de belangrijkste begrippen en een routebeschrijving.