Omgaan met vitale en kwetsbare functies bij overstromingen

Gepubliceerd 15 juli 2016

Op 28 juni kwamen ongeveer 75 geïnteresseerden naar de themabijeenkomst over omgaan met vitale en kwetsbare functies bij overstromingen.

Tijdens deze bijeenkomst in Den Haag werd onder leiding van middagvoorzitter Roald Lapperre,  programmadirecteur Klimaatadaptatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, levendig gediscussieerd over de kansen en gevolgen van overstromingsscenario’s, de ketenafhankelijkheden tussen verschillende vitale en kwetsbare functies met focus op elektriciteit en ICT, en over governance, met de kernvraag: hoe om te gaan met gedeelde) verantwoordelijkheden.

De deelsessie over overstromingsscenario’s was voor fijnproevers, maar legde een goede basis voor de paneldiscusssie. Daarin kwam naar voren dat de Deltaprogrammascenario’s het uitgangspunt zouden moeten zijn voor de analyses (‘weten’) en ambitiebepaling (‘willen’) bij vitale en kwetsbare functies, maar dat voor het verkrijgen van publieke betrokkenheid ook verder gekeken moet worden. In de twee andere sessies kwam vooral het belang van samenwerking naar voren en de noodzakelijke durf om tot nieuwe oplossingen te komen. Dit aan de hand van denkbeeldingen casussen. Lees het verslag van de bijeenkomst.  Om de opgedane kennis in deze sessie verder te verdiepen organiseerde het kernteam Vitaal en Kwetsbaar op 13 juli een excursie naar het Ruimte voor de rivieren project de Noordwaard. In dit ontpolderde gebied, dat met enige regelmaat onderstroomt, zijn oplossingen gevonden om vitale functies door te laten functioneren.