Open European Day on Resilient Cities

Gepubliceerd 5 juli 2016

Aansluitend op de jaarlijkse ICLEI Resilient Cities conferentie in Bonn houden we dit jaar een speciale dag over klimaatbestendigheid voor Europese steden. De dag heeft een bijzondere opzet waarbij het uitsluitend gaat om de uitwisseling van ervaringen tussen steden. Geen presentaties, geen powerpoints, maar rondetafeldiscussies over een aantal actuele vragen.

De thema’s van dit jaar zijn:

  • mainstreaming: hoe maak je klimaatbestendigheid deel van stedelijke transformatieprocessen?;
  • nature based solutions: hoe kun je het potentieel van groene maatregelen maximaal benutten en hoe krijg je dat voor elkaar in verdichtende steden?;
  • en climate services: hoe organiseer je dat je de beste kennis over klimaatbestendigheid in huis hebt?

Toegang is gratis en alleen voor steden.

Meer informatie, programma en registratie op: resilientcities2016.iclei.org/open-european-day.