Principes voor waterwijze steden

Gepubliceerd 23 november 2016

Toenemende verstedelijking is de nieuwe realiteit in de hele wereld, waarbij de bevolkingsdichtheid vaak sneller groeit dan de voorziening in primaire basisbehoeften. De Principles for water-wise cities van de International Water Association (IWA) komen dus op een cruciaal moment. Ze bieden stedelijke leiders, planologen en waterprofessionals een praktijkgericht kader dat is bedoeld om te inspireren en te helpen bij het teweegbrengen van de waterrevolutie die noodzakelijk is om ‘steden van de toekomst’ te ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel van de Principles is om gezamenlijke actie te stimuleren, ondersteund door een gedeelde visie, zodat de lokale overheden, professionals en particulieren actief deel zullen nemen aan de aanpak van waterbeheer-uitdagingen in steden en het vinden van oplossingen.

Deze oplossingen worden gedreven door drie belangrijke paradigmaverschuivingen:

  1. De middelen zijn beperkt: we moeten meer doen met minder.
  2. Stedelijke verdichting is zowel een economische kans als een bedreiging voor de leefbaarheid.
  3. Een onzekere toekomst ligt ten grondslag aan de planning van onze steden.

De Principles bieden steden een kader om deze paradigmaverschuivingen aan te pakken, gestructureerd volgens vier actieniveaus: ‘Regenerative Water Services’, ‘Water Sensitive Urban Design’, ‘Basin Connected Cities’ en ‘Water-Wise Communities’. En vijf concrete bouwstenen: Visie, Bestuur, Kennis en Capaciteit, Planologische- en implementatieinstrumenten. De belanghebbenden in steden gebruiken deze middelen bij hun transitie naar waterwijze gemeenschappen voor het leveren van water op een duurzame wijze.

In oktober werden de Principles gelanceerd tijdens het IWA World Water Congress & Exhibition. Steden, nutsbedrijven, organisaties en individuen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief door de Principles nú te onderschrijven, want uiteindelijk begint het allemaal met een gedeelde visie: http://www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities!