Succes World Café Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie

Gepubliceerd 24 november 2016

De afgelopen jaren is veel bereikt op het gebied van klimaatadaptatie. Wie de media volgt, ziet dat het omgaan met klimaatverandering actueler is dan ooit.

Het gevoel van urgentie groeit snel bij het grote publiek. Bestuurlijk gezien is dat niet anders. Zijn extra inspanningen nodig om de doelstellingen van de Deltabeslissing te halen? Die vraag zal beantwoord worden in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat met het Deltaprogramma 2018 in september volgend jaar verschijnt. Op dit moment evalueert een consortium onder leiding van bureau ORG-ID in opdracht van de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Het gaat om een kwalitatieve tussentijdse evaluatie. Die evaluatie levert bouwstenen aan voor het Deltaplan. Het is ook bedoeld als proces van inspiratie en reflectie voor overheden en marktpartijen zelf die bezig zijn met ruimtelijke adaptatie.

Op maandagochtend 14 november hebben ORG-ID en consorten een World Café georganiseerd waar ruim tachtig mensen reageerden op hoofdlijnen die uit vijftig interviews en zes reflectiesessies naar boven kwamen. Het was een mooie sessie, waarin de deelnemers aan tien tafels zich bogen over de uitkomsten van de evaluatie en de vragen die deze uitkomsten oproepen. Nu start de uitwerking van al die opbrengst. Tijdens de netwerkdag ruimtelijke adaptatie op 19 januari worden de resultaten van de evaluatie gepresenteerd en kunt u samen met minister Schultz van Haegen discussiëren over wat dit betekent voor de invulling van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.