Aanbieding regionaal manifest Ruimtelijke adaptatie

Gepubliceerd 14 december 2017

In het Meanderziekenhuis in Amersfoort hebben 28 gemeenten samen met de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe hun handtekening onder een manifest gezet om samen te werken aan een klimaatbestendige toekomst. Deltacommissaris Wim Kuijken was erbij en nam het manifest in ontvangst.

Met het manifest spreken de partijen af om de kwetsbaarheden voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in het gebied in beeld te brengen en daar gezamenlijk concrete doelen en acties aan te verbinden. De aanpak voor ruimtelijke adaptatie in het gebied is integraal, met aandacht voor natuur, cultuurhistorie, recreatie en voor klimaatmitigatie; een regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Volgens Wim Kuijken is het manifest een prachtig voorbeeld van regionale samenwerking waarbij de zo noodzakelijke verbinding tussen water en ruimte ook écht tot stand komt. "We realiseren ons hier in Nederland steeds meer dat iedereen aan de slag moet om Nederland weerbaar te maken tegen extreem weer. Met het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie en deze regionale doorvertaling daarvan zorgen we samen voor de versnelling en intensivering die nodig is. De vrijblijvendheid voorbij".

In het gebied wordt al geruime tijd samengewerkt en op vele terreinen wordt al actie ondernomen. Van het afkoppelen van regenwater van het rioolstelsel tot het aanleggen van retentie- en natuurgebieden en groene schoolpleinen. Met dit manifest zetten de partijen nu nog een tandje erbij. Dijkgraaf Tanja Klip noemde het "een springplank naar de toekomst, waarbij in gezamenlijkheid nog een waterwereld te winnen is met slimme ideeën, verbinding van thema’s en het betrekken van nieuwe partners".

Bron: Deltacommissaris


aanbieding regionaal manifest ruimtelijke adaptatie