Veel informatie op de stresstestbijeenkomst in Amersfoort

Gepubliceerd 13 juli 2017

Op 6 juli organiseerden de gemeente Amersfoort, Operatie Steenbreek en Entente Florale in samenwerking met Climate Adaptation Services (CAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een informatiebijeenkomst over de klimaatstresstest. Het was een interessante middag die veel actuele informatie bood.

Om op de verandering van het klimaat te reageren, is een goede analyse van de opgave belangrijk. Een handig en veelgebruikt hulpmiddel voor deze analyse is een klimaatstresstest. Tijdens een klimaatstresstest, ook wel klimaatscan genoemd, wordt informatie verzameld over kwetsbare plekken voor overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. Daarnaast geeft een klimaatstresstest inzicht in geschikte adaptatiemaatregelen.

Primeurs

Na een openingswoord en inleiding op het thema van gastheer wethouder Tigelaar van de gemeente Amersfoort, werd de bijeenkomst verder ingeleid door Wout Veldstra van Operatie Steenbreek/Entente Florale. Hasse Goosen van Climate Adaptation Services gaf een mooie uiteenzetting van het probleem en de manier waarop een stresstest kan helpen bij de oplossing. Inclusief een paar primeurs in de vorm van kaarten uit de geactualiseerde klimaateffectatlas die in het najaar live gaat.

Doel

Een van de doelen van deze bijeenkomst was om vraag en aanbod voor stresstesten bij elkaar te brengen, dus kwamen vervolgens de marktpartijen aan  bod. Achtereenvolgens lieten Tauw, Antea, Arcadis, Witteveen + Bos, Sweco, Nelen & Schuurmans, Movares en Org-ID/Hydrologic/GrondRR/Tygron de aanwezigen zien hoe zij de stresstest inzetten. Dagvoorzitter Joop Spijker van Wageningen Environmental Research (Alterra) kon vervolgens aan de slag tijdens de levende discussie over onder andere het nut van gedetailleerde data, open data en het standaardiseren van de stresstest. Paul Camps van de gemeente Amersfoort sloot de middag af door de deelnemers mee te nemen in het klimaatbeleid van zijn gemeente. Eerst gepresenteerd aan de hand diverse inspirerende voorbeeldprojecten en daarna door middel van een korte excursie naar de Zonnehof.

Kortom, een geslaagde middag met veel informatie en discussies. Duidelijk werd dat de stresstest leeft bij zowel bij de aanwezige overheden als bij de marktpartijen. Wilt u zelf een informatiebijeenkomst over de stresstest organiseren? Vraag deze dan aan via dit formulier.


image1