Succes van het buurtinitiatief 'Afkoppelen van regenwater in de Worp' groeit gestaag verder

Gepubliceerd 14 februari 2017

Op vrijdag 27 januari bezochten Liedewijde Ongering, secretaris generaal bij het ministerie van Infrastructuur & Milieu, burgemeester Andries Heidema en wethouder Frits Rorink van gemeente Deventer het buurtinitiatief Regenwater afkoppelen in de Worp, een wijk in Deventer. Bewoners van de wijk vertelden in hun eigen tuin over het afkoppelen van het regenwater. Het idee is eenvoudig: de regenpijp afzagen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo houden ze het hemelwater schoon en vangen dit op eigen terrein op. Overtollig water stroomt alsnog naar het riool.

Afkoppelen regenwater maakt eigen leefomgeving aantrekkelijker

Het succes van Afkoppelen van regenwater in de Worp in Deventer groeit gestaag verder. Wim van Vilsteren is initiatiefnemer en samen met zeven buren geeft de hij vorm en inhoud aan dit buurtinitiatief. Dat betekent medebewoners enthousiast maken over hoe zij er voor kunnen zorgen dat regenwater in hun tuin belandt in plaats van dat het in het gemengd riool terechtkomt. Op hun beurt delen medebewoners op enthousiaste wijze hun ervaringen met bestuursleden. Vrijdag 27 januari vond weer zo’n moment plaats.

Bestuurdersinteresse

Lidewijde Ongering, secretaris generaal van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, burgemeester Andries Heidema en wethouder Frits Rorink van gemeente Deventer bezochten De Worp. Zij toonden interesse voor het buurtinitiatief. In eigen tuin vertelden enkele bewoners hen over de samenwerking met Stichting Natuur Anders. Deze stichting werkt samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hielp de bewoners bij het afkoppelen. Het resultaat is prachtig, waarbij het niet alleen gaat over afkoppelen van regenwater van het riool en het langer vasthouden van water in eigen tuin, maar ook over sociale verbinding en het betrekken van bewoners bij het aantrekkelijk maken van de eigen leefomgeving.

Betrekken en meenemen

Wat is succesvol en wat zijn nog belemmeringen voor bewoners om mee te doen? Dat waren vragen van burgemeester Heidema. Succesvol is dat ieder vanuit eigen netwerken contacten legt en deze inzet om zo andere mensen te betrekken en mee te nemen. Dat betekent onze buren informeren over de mogelijkheden en deze laten zien; dat helpt bij het nadenken over mogelijkheden in eigen tuin. Niet te veel druk zetten helpt ook. Ideeën hebben immers tijd nodig om te landen. Bewoners willen geen overlast en willen waar mogelijk ontzorgd worden.

Op de website hebben de initiatiefnemers enkele voorbeeldtuinen geplaatst. Met behulp van fotopresentaties staan daar de verschillende stappen van het ontkoppelen van regenwater in de tuinen van de bewoners.

De secretaris generaal en gemeentebestuurders waren lovend over de behaalde resultaten. Zij spraken over een zeer inspirerend veldbezoek. Het project zal binnenkort een prikkertje krijgen op de voorbeeldenkaart van deze website.


De worp