Studenten zien klimaatadaptatie op Texel

Gepubliceerd 28 september 2017

Ruim veertig studenten van Hogeschool van Amsterdam (HvA) zagen maandag 25 september met eigen ogen de genomen maatregelen tegen klimaatveranderingen op Texel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseerde samen met Delta Talent een dag voor studenten die de minor 'Klimaatadaptatie in de stad' volgen. Nadat hoogheemraad Rob Veenman de laatste trends op het gebied van klimaatadaptatie vertelde, gingen de studenten het veld in om met eigen ogen de dijkversterking, zoutwaterberging, zonnepark, zilte teelt en de afkalving aan de west zijde te bekijken.

De studenten bezochten het 'building with nature' project de Prins Hendrinkzanddijk. Door de aanleg van een duingebied voor de dijk blijft het achterliggende land goed beschermd tegen de zee. Ook het nieuwe gemaal de Schans viel de studenten op, door de glazen wanden. In de haven van Oudeschild is rekening gehouden met de wensen van omwonenden. De dijkversterking is nodig doordat de bodem daalt en de zeespiegel stijgt. Op Texel houdt men rekening met een bodemdaling van 10 cm en een zeespiegelstijging van rond de 30 centimeter de komende decennia.

Pb. 61 Studenten zien dijkversterkingStudenten tijdens de klimaatadaptatie-excursie (Foto: Delta Talent)

Verzilting

De gevolgen van klimaatverandering zijn op Texel al duidelijk zichtbaar. Er treedt verzilting op waardoor zoetwater schaars wordt. De rioolwaterzuivering Eversekoog op Texel houdt daarom zolang mogelijk het gezuiverde water vast. Zo blijft er zoetwater op het eiland. Ook heeft de gemeente hier een zonnepark aangelegd om het eiland energie neutraal te maken. Het Zilt Proefbedrijf experimenteert met groente om te zien welke groente er in de toekomst verbouwd kan worden met zilt water. Door deze maatregelen sorteert Texel voor op het veranderende klimaat.

Pb. 61 Studenten proeven zilte teeltStudenten tijdens de klimaatadaptatie-excursie (Foto: Delta Talent)

Ideeën pitchen

Bij Paal 9, waar de afkalving van het eiland goed te zien is, gaven de studenten advies aan gebiedsadviseur Karel Bruin. ''Studenten viel op dat de maatregelen op Texel, ook de nieuwe waterleiding van drinkwaterbedrijf PWN, kostbaar zijn. Bij het pitchen van ideeën gaven zij bijna allemaal aan om inzichtelijk te maken dat de maatregelen niet voor niets zijn, en ook hoge kosten hebben. Ook stelde ze de vraag of we moeten blijven versterken of de situatie accepteren en meebewegen met de natuur. Het idee erachter is dat mensen dan pas door hebben hoeveel impact de klimaatverandering nu al heeft.''

Link: Delta Talent