Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, wat werkt (niet)?

Gepubliceerd 16 januari 2017

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme neerslag. Maatregelen nemen op privé terrein is een manier om het openbare gebied en de riolering te ontlasten bij extreme neerslag. Stichting Rioned deed onderzoek naar mogelijke maatregelen op eigen terrein en de effectiviteit van deze maatregelen.

Het verwerken van meer regenwater op eigen terrein heeft drie belangrijke voordelen:

  1. Doordat (een deel van het) regenwater niet naar het openbare riool afvoert, ontstaat in het openbare systeem/gebied meer ruimte om extreme buien te verwerken en ongewenste regenwateroverlast te voorkomen.
  2. Als particulieren regenwater infiltreren in de tuin of laten verdampen vanaf een dak, gaat er (veel) minder water naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi).
  3. Als het rioolstelsel minder regenwater hoeft te verwerken, treden de overstorten minder vaak in werking. Hierdoor neemt de vuiluitworp naar het oppervlaktewater af.

Het tegengaan van regenwateroverlast vraagt om de meest vergaande maatregelen. Primair is het van belang om overlast op eigen terrein te voorkomen en daarnaast een bijdrage te kunnen leveren om regenwateroverlast in het openbare gebied tegen te gaan.

In de afbeelding hieronder worden de onderzochte maatregelen getoond. Afhankelijk van grondsoort, grondwaterstand en ruimte zijn bepaalde maatregelen in meer of mindere mate effectief.

Nieuws

Uit deze analyse komt naar voren dat forse maatregelen op eigen terrein nodig zijn om bij zeer extreme buien het optreden van regenwateroverlast in openbaar gebied tegen te gaan. Duidelijk is dat een hoog bouwpeil van een woning de meest effectieve maatregel is voor nieuwbouwsituaties. In bestaande situaties met lage bouwpeilen is het belangrijk om waterberging te realiseren in laagtes in het terrein of nog lager ondergronds.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen in het artikel op de website van stichting Rioned. Dit artikel is onderdeel van een reeks artikelen, de reeks is te vinden onder het kopje 'publicaties' op deze pagina.