Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie vraagt om een 'tandje erbij'

Gepubliceerd 15 februari 2017

De Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie is klaar. Deze ‘lerende evaluatie’ is de afgelopen vijf maanden uitgevoerd. De resultaten zijn verwoord in een eindrapport (pdf, 2.7 MB).

De afgelopen jaren is er al veel gedaan om Nederland klimaatbestendig in te richten, maar er moet een ‘tandje bij’. Dat constateren de onderzoekers die de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie hebben geëvalueerd in opdracht van de stuurgroep ruimtelijke adaptatie. De onderzoekers constateren dat er veel is gebeurd, maar adviseren tegelijk om een nieuwe fase in te gaan met een aanpak die meer prikkelt en uitdaagt. De stuurgroep ruimtelijke adaptatie onderschrijft dit en benut de evaluatie voor het uitzetten van lijnen naar de toekomst in het deltaplan ruimtelijke adaptatie. Dit deltaplan zal in september dit jaar verschijnen als onderdeel van het Deltaprogramma 2018.

De stuurgroep hoopt dat het proces van reflecteren en leren rond klimaatadaptatie komende jaren doorgaat en dat het evaluatierapport partijen inspireert, bijvoorbeeld als zij aan de slag gaan met een omgevingsvisie.