Global Centre of Excellence on Climate Adaptation zoekt huisvesting

Gepubliceerd 29 juni 2017

Op 6 februari van dit jaar klonk het startschot voor het Global Centre of Excellence on ClimateAdaptation. Sindsdien werkt een internationale groep van diverse organisaties aan het vormgeven van het centrum tot aan de lancering tijdens de 23eVN Klimaatconferentie in Bonn in november. Naast de initiatiefnemers Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) zijn onder meer de Global Environment Facility, het Planbureau voor de Leefomgeving, het KNMI, Acclimatise en de Delta Alliance betrokken.

Het Global Centre zal drie verschijningsvormen kennen: de website faciliteert kennisuitwisseling tussen vele organisaties wereldwijd;  partijen vormen samen een netwerk dat actief door het Global Centre onderhouden wordt; en het fysieke kantoor in Nederland vormt hét wereldwijde centrum voor iedereen die zich professioneel met klimaatadaptatie bezig houdt.

Sinds februari hebben tientallen gemeenten, provincies, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven interesse getoond om het Global Centre huisvesting te bieden. Om tot een goede, afgewogen en transparante beslissing te kunnen komen, is een call for housing gepubliceerd op de website www.gceca.org. Partijen in Nederland worden uitgenodigd om vóór 1 september een beknopt gemotiveerd  voorstel te doen via een daartoe ontwikkeld webformulier.


Global Centre of Excellence