De opwarming van de aarde in beeld (1900 - 2017)

Gepubliceerd 28 augustus 2017

Het jaar 2016 was, net zoals 2015 en 2014, het warmste jaar ooit gemeten op aarde. Antti Lipponen, klimaatonderzoeker bij het Finse Meteorologisch Instituur, bracht de opwarming van de aarde in beeld met behulp van een mooie visualisatie. Hij gebruikte data van NASA om per land de afwijkingen in temperatuur te laten zien.

Onderstaande video toont in 35 seconden hoe de gemiddelde jaartemperatuur voor de verschillende landen afwijkt. In het begin zijn de afwijkingen blauw van kleur en de uitschieters kort, maar naar mate de jaren verstrijken ervaren veel landen steeds vaker temperaturen die hoger zijn dan normaal. De afwijkingen worden roder en de uitschieters langer.

Lipponen toont de temperatuurafwijkingen tot en met juli 2017. In lijn met de trend is deze laatste maand de warmste maand ooit gemeten.

TemperatureCircle July 2017

Bron: The Independent


TemperatureCircle July 2017