Grensoverschrijdende en gezamenlijke risicoanalyse in de Benelux

Gepubliceerd 16 mei 2017

De Benelux-landen gaan een grensoverschrijdende en gezamenlijke risicoanalyse opzetten in het kader van klimaatadaptatie. Dit staat in het zojuist verschenen rapport 'Klimaatadaptatie in de Benelux - Integreren in grensoverschrijdende samenwerking (pdf, 619 kB)’. Een dergelijke analyse moet rekening houden met de grensoverschrijdende keten- en cascade-effecten van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Het Secretariaat-Generaal Benelux zal samen met de Werkgroep Klimaatadaptatie en met andere Benelux-werkgroepen, initiatief nemen om de risicoanalyse in Benelux-verband op te zetten.

Het rapport is gebaseerd op vier verkennende workshops over klimaatadaptatie die het Secretariaat-Generaal Benelux, in samenspraak met de Werkgroep Klimaatadaptatie en met andere Benelux-werkgroepen, organiseerde in de periode 2015-2016. Thema’s waren energie, transport & mobiliteit, volksgezondheid in combinatie met stedenbeleid en risicobeheersing. Aanvullend vond ook een workshop plaats met andere regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van klimaatadaptatie in Europa (Council of the Baltic Sea States, Carpathian Convention, Union for the Mediterranean).

Daarnaast beschrijft het rapport kort de ontwikkeling van nationale adaptatiestrategieën en -plannen in de Benelux.


Nieuwsbericht Benelux