Den Haag is de 'Groenste Stad' van Nederland

Gepubliceerd 25 september 2017

Den Haag en Lisse zijn de groenste stad en het groenste dorp van Nederland. Harry Boeschoten (Staatsbosbeheer) maakte dit bekend tijdens de Nationale Groendag op 20 september in Krimpen aan de IJssel. Ook ontving Leeuwarden de Steenbreektrofee van GroenLinks-kamerlid Isabelle Diks.

De awards werden uitgereikt tijdens de Nationale Groendag 2017, georganiseerd door Operatie Steenbreek en Entente Florale Nederland. De bijeenkomst vond plaats in Krimpen aan de IJssel, de gemeente die in 2016 was uitgeroepen tot groenste gemeente. De dag, met zo’n 250 deelnemers, had als thema ‘Met groen en blauw naar een klimaatbestendige stad’. ’s Middags stonden workshops op het programma als ‘Operatie Steenbreek zoekt verbinding met het bedrijfsleven’, ‘Klimaatadaptatie, kwetsbaarheden in beeld’, ‘Duurzaam Langeland’ en ‘Een groene stad, hoe gezond is dat?’

Leeuwarden wint Steenbreektrofee

In het middaggedeelte reikten Isabella Diks en Wout Veldstra de Steenbreektrofee uit aan de gemeente Leeuwarden. De jury noemt vooral de samenwerking met de buurtbewoners sterk. ‘Leeuwarden organiseerde dit jaar leuke acties die laagdrempelig zijn en niet te belerend, waardoor de boodschap van Steenbreek op een effectieve manier wordt overgebracht.’ Sterk vindt de jury ook de brede coalitie van organisaties van onderwijs tot waterschap, waardoor Steenbreek breed wordt gedragen en beleidsmatig goed is verankerd.

Groenste gemeenten

Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer sprak zijn lof uit voor de prijswinnaars Den Haag en Lisse. Den Haag zet met succes op de groenstructuur binnen en buiten de stad, de klimaatdoelen en de samenwerking met bewoners. ‘Het is inspirerend te zien hoe Den Haag het groen verbindt met het buitengebied. Vanaf de stadsentree bij het Malieveld, het Haagse Bos is het groen verbonden met het buitengebied, het Nationaal Park Hollandse Duinen.’ Het dorp Lisse kenmerkt zich door de grote aandacht voor het openbare groen en de inzet op participatie en burgerbetrokkenheid.

Klimaatadaptatie

De Nationale Groendag stond grotendeels in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Andries Heidema, burgemeester van Deventer en vicevoorzitter van het programma, ging in op de betekenis van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit nieuwe Deltaplan moet de gevolgen van de klimaatverandering helpen op te vangen op het gebied van wateroverlast, hittestress, overstromingen en droogte. Alle overheden hebben zich verbonden aan het plan, maar ook van particulieren worden grote inspanningen verwacht. Heidema herinnert zich nog goed hoe Deventer in 2010 eerst tot ‘Groenste Stad van Nederland’ werd uitgeroepen en het jaar daarop groenste stad van Europa. ‘Het was een inspirerende impuls voor de stad, die veel elan en trots opleverde. Het was ook een impuls voor samenwerking tussen bewoners en andere organisaties in de stad.’

‘Niet meer kosten’

De Tilburgse wethouder Mario Jacobs liet vervolgens zien hoe zijn gemeente werkt aan klimaatbestendigheid. Met het ruimte geven aan groen en blauw werkt Tilburg van klein naar groot: vergroening van de buurten (plekken), langs de verbindingen in de stad (structuren) en aansluiten op de natuurgebieden in de regio (netwerken). Jacobs hoopt dat het Rijk weer investeert in de ecologische verbindingszones. ‘Klimaatadaptatie hoeft niet meer te kosten, dat is een mythe. Het is vooral belangrijk om goed te bepalen waar je wel of niet investeert.’

‘Groene communities’

Wim van Ginkel, CEO van de Koninklijke Ginkel Groep, schetste de aanstaande groene revolutie in de steden. Het groen zal steeds meer de hoogte ingaan, groene daken worden vanzelfsprekend en ook neemt de techniek in het watermanagement in de stad snel toe. Van Ginkel pleit voor nieuwe communities van overheid, bedrijfsleven en bewoners die samen de vergroening van de steden vormgeven.

Bron: Stadszaken
Foto: Elba-REC


Den_Haag_van_boven_600x220_660x220